Meditatii din Cuvant

Meditatii din Cuvant


247. SELECTEAZĂ CORECT 43.4 DUMNEZEU [Evrei 6.13–15 I Plângerile lui Ieremia 3.26]

September 05, 2022

247. SELECTEAZĂ CORECT 43.4 DUMNEZEU

I Podcast I Pasaje Biblice : Evrei 6 : 13 – 15 și Plângerile lui Ieremia 3 : 26 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 04 Septembrie 2022 I

În Evrei 10 : 35 – 36 scrie : „Să nu vă părăsiţi, dar, încrederea voastră pe care o aşteaptă o mare răsplătire ! Căci aveţi nevoie de răbdare, ca, după ce aţi împlinit voia lui Dumnezeu, să puteţi căpăta ce v-a fost făgăduit”. Am nevoie de răbdare. Înțeleg lucrul acesta, dar de unde să obțin răbdarea ? Unde se găsește acest „produs” ?

Reamintim că în limba greacă răbdarea (hypomonḗ) înseamnă : „a rămâne sub încercările pe care Dumnezeu le acordă [sau ni le alocă] în viață”. Sinonime sunt „rezistența, constanța și statornicia”.

Nerăbdarea este definită ca fiind :

„Lipsă de răbdare ; impaciență ; starea celui nerăbdător ; neastâmpăr (provocat de așteptare), încordare, înfrigurare ; dorință arzătoare, grabă de a începe, de a întreprinde, de a termina ceva. ◊ Enervare, iritare ; nervozitate”. (DEX, 2009)

O a patra sursă de obținere a răbdării este Dumnezeu

În Coloseni 1 : 11 apostolul Pavel a scris :

„ ... întăriţi, cu toată puterea, potrivit cu tăria slavei Lui, pentru orice răbdare şi îndelungă răbdare, cu bucurie ...”.

Întotdeauna în interiorul credinciosului a existat și va exista o luptă între voia Lui Dumnezeu și voia omului, luptă de care cel rău va încerca să profite pentru împlinirea planurilor lui rele.

Iar domeniul în care se pierde foarte mult este exact domeniul răbdării, al așteptării vremii Lui Dumnezeu pentru viața noastră. Dumnezeu ne testează încrederea în EL, ascultarea și așteptarea cu răbdare a împlinirii voiei lui în diferite domenii ale vieții noastre.

În Evrei 6 : 13 – 15 scrie că :

„Dumnezeu, când a dat lui Avraam făgăduinţa, fiindcă nu putea să Se jure pe unul mai mare decât El, S-a jurat pe Sine însuşi şi a zis : „Cu adevărat te voi binecuvânta şi îţi voi înmulţi foarte mult sămânţa.” Şi astfel, fiindcă a aşteptat cu răbdare, a dobândit făgăduinţa”. Dar pentru aceasta a trebuit să aștepte douăzeci și cinci de ani !

Dar ce se întâmplă dacă nu am răbdare și nu mai pot să aștept ca voia Lui Dumnezeu să se facă și în viața mea ? Iar aici ne referim la domenii în care Dumnezeu ne-a promis ce va face în viața noastră, dar au trecut anii și nu s-a întâmplat aproape nimic.

Sau avem probleme în care Îi cerem ajutorul dar lucrurile nu avansează așa cum ne-am dori noi ... Nerăbdarea, graba, impulsivitatea ne costă.

Vom reda doar câteva situații din viața poporului Evreu în care nerăbdarea a dus la pierderi.

După ce au trecut prin Marea Roșie, evreii :

„ ... au crezut în cuvintele Lui şi au cântat laudele Lui. Dar au uitat curând lucrările Lui şi n-au aşteptat împlinirea planurilor Lui. Ci i-a apucat pofta în pustiu şi au ispitit pe Dumnezeu în pustietate. El le-a dat ce cereau ; dar a trimis o molimă printre ei”. (Psalmul 106 : 12 - 15)

Apoi, în cartea Numeri 21 : 4 – 7 scrie despre poporul Evreu că :

„Au plecat de la muntele Hor pe drumul care duce spre Marea Roşie, ca să ocolească ţara Edomului. Poporul şi-a pierdut răbdarea pe drum şi a vorbit împotriva lui Dumnezeu şi împotriva lui Moise :
„Pentru ce ne-aţi scos din Egipt ca să murim în pustiu ? Căci nu este nici pâine, nici apă şi ni s-a scârbit sufletul de această hrană proastă.”
Atunci Domnul a trimis împotriva poporului nişte şerpi înfocaţi, care au muşcat poporul, aşa încât au murit mulţi oameni în Israel. Poporul a venit la Moise şi a zis :
„Am păcătuit, căci am vorbit împotriva Domnului şi împotriva ta. Roagă-te Domnului, ca să depărteze de la noi aceşti şerpi.” Moise s-a rugat pentru popor”.

Sau în I Samuel 13 : 8 – 14 avem un alt exemplu de nerăbdare care l-a costat pe omul care a așteptat șapte zile, dar nu a mai răbdat să aștepte foarte puțin timp !

Despre Saul scrie că :

„A aşteptat şapte zile, după timpul hotărât de Samuel. Dar Samuel nu venea la Ghilgal, şi poporul se împrăştia de lângă Saul. Atunci Saul a zis :