Meditatii din Cuvant

Meditatii din Cuvant


211. SELECTEAZĂ CORECT 7. STANDARDUL DIVIN [Apocalipsa 2 și 3]

July 30, 2022

211. SELECTEAZĂ CORECT 7. STANDARDUL DIVIN

I Podcast I Pasaje Biblice : Apocalipsa capitolele 2 și 3 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 30 Iulie 2022 I

Deoarece cifra șapte reprezintă și perfecțiunea iar astăzi fiind a șaptea meditație despre alegeri, vom observa șapte mesaje care au fost adresate celor șapte îngeri (conducători spirituali) din șapte Biserici din Asia.

De ce trebuie să amintim ce spune Domnul Isus ? Deoarece nivelul de pocăință se măsoară cu „metrul” Divin. Poate că un credincios are părere bună despre el iar altul are o părere rea despre spiritualitatea lui.

Cum se poate verifica creștinul respectiv pentru a ști care este adevărul ? Doar folosind etalonul standard al Cuvântului Lui Dumnezeu.

De aceea astăzi, pentru a ne putea face o evaluare, vom observa ce apreciază Domnul Isus la un om și apoi ce este rău la un om (evident necesitând schimbarea vieții în domeniul respectiv) iar într-un studiu viitor vom nota directivele Divine pentru fiecare caz în parte.

Analizând Cuvântul Domnului Isus care a fost adresat celor șapte credincioși (din Biserica Primară) vom observa că există trei categorii de credincioși :

1. cei care au nevoie de schimbare. Lor li se atrage atenția asupra problemelor lor dar li se explică și ce trebuie făcut pentru remedierea situației lor spirituale.
2. cei care sunt apreciați și deoarece trăiesc conform voiei Lui Dumnezeu primesc încurajări.
3. cei care sunt într-un pericol iminent ...

Să observăm cele trei categorii.

I. Credincioșii care au nevoia de schimbare

În această categorie intră patru persoane (vom nota doar localitatea de domiciliu)

1. Efes

În Apocalipsa 2 : 1 – 4 găsim scris :

„Îngerului Bisericii din Efes scrie-i : ... „Ştiu faptele tale, osteneala ta şi răbdarea ta, şi că nu poţi suferi pe cei răi ; că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli, şi nu sunt, şi i-ai găsit mincinoşi. Ştiu că ai răbdare, că ai suferit din pricina Numelui Meu şi că n-ai obosit.
Dar ce am împotriva ta este că ţi-ai părăsit dragostea dintâi”.

2. Pergam

Apocalipsa 2 : 12 - 15

„Îngerului Bisericii din Pergam scrie-i : ... „Ştiu unde locuieşti : acolo unde este scaunul de domnie al Satanei. Tu ţii Numele Meu şi n-ai lepădat credinţa Mea nici chiar în zilele acelea când Antipa, martorul Meu credincios, a fost ucis la voi, acolo unde locuieşte Satana.
Dar am ceva împotriva ta. Tu ai acolo nişte oameni care ţin de învăţătura lui Balaam, care a învăţat pe Balac să pună o piatră de poticnire înaintea copiilor lui Israel, ca să mănânce din lucrurile jertfite idolilor şi să se dedea la curvie. Tot aşa, şi tu ai câţiva care, de asemenea, ţin învăţătura nicolaiţilor, pe care Eu o urăsc”.

3. Tiatira

Apocalipsa 2 : 18 – 20 :

„Îngerului Bisericii din Tiatira scrie-i : ... „Ştiu faptele tale, dragostea ta, credinţa ta, slujba ta, răbdarea ta şi faptele tale de pe urmă, că sunt mai multe decât cele dintâi.
Dar iată ce am împotriva ta : tu laşi ca Izabela, femeia aceea care se zice prorociţă, să înveţe şi să amăgească pe robii Mei să se dedea la curvie şi să mănânce din lucrurile jertfite idolilor”.

4. Sardes

Apocalipsa 3 : 1 – 2 :

„Îngerului Bisericii din Sardes scrie-i : ... „Ştiu faptele tale : că îţi merge numele că trăieşti, dar eşti mort. Veghează şi întăreşte ce rămâne, care e pe moarte, căci n-am găsit faptele tale desăvârşite înaintea Dumnezeului Meu”.

Și fiecare dintre noi știe ce fapte face ...

În al doilea rând există categoria credincioșilor apreciați.

II. Credincioșii apreciați

În această categorie intră numai două persoane ...

1. Smirna

Apocalipsa 2 : 8 – 10 :

„Îngerului Bisericii din Smirna scrie-i : ...
„Ştiu necazul tău şi sărăcia ta (dar eşti bogat) şi batjocurile din partea celor ce zic că sunt iudei, şi nu sunt, ci sunt o sinagogă a Satanei.
Nu te teme nicidecum de ce ai să suferi. Iată că diavolul are să arunce în temniţă pe unii din voi, ca să vă încerce. Şi veţi avea un necaz de zece zile.


loaded