Meditatii din Cuvant

Meditatii din Cuvant


180. STĂRILE SUFLETEȘTI 1. BINECUVÂNTAȚI ȘI NU BLESTEMAȚI! [Geneza 27.4 I Romani 12.14]

June 29, 2022

180. STĂRILE SUFLETEȘTI 1. BINECUVÂNTAȚI ȘI NU BLESTEMAȚI !
I Podcast I Pasaje Biblice : Geneza 27 : 4 și Romani 12 : 14 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 29 Iunie 2022 I

Din buna sau reaua gestionare a stărilor sufletești ne poate veni binecuvântare sau blestem. Dar reacțiile mele față de ceea ce tocmai mi se întâmplă nu pot fi bune dacă relația mea cu Dumnezeu este rea.

Iar dacă voi face bine numai celui ce îmi face bine aceasta înseamnă că trăiesc sub standardul vieții de credință, deorece un creștin primește puterea de-a-i face bine celui ce i-a făcut rău !

De aceea voi căuta ca de dimineață și apoi toată ziua și toată viața să cultiv o relație extraordinară cu Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt !

Să observăm un studiu de caz

În Geneza 27 : 4 sunt notate cuvintele lui Isaac care i-a spus lui Esau :

„Fă-mi o mâncare, cum îmi place mie, şi adu-mi s-o mănânc, ca să te binecuvânteze sufletul meu înainte de a muri.”

Adică : „Binedispune-mă așa încât să am dispoziția necesară pentru a te binecuvânta”. Aceasta înseamnă implicit și faptul că : „Dacă nu am dispoziția necesară, nu te pot binecuvânta !”

Și dacă mâncarea nu ieșea bună, Isaac îl blestema pe Esau sau pur și simplu doar nu avea să-l binecuvânteze atunci, ci rămânea ca binecuvântare să-i fie dată în altă dată ?

Dar trebuie să menționăm că oferta aceasta era valabilă numai pentru Esau nu și pentru Iacov ! Dar oricum am lua-o, totuși este foarte ciudat cum putem fi atât de stăpâni pe sine când vrem ceva și cât putem fi de lipsiți de stăpânire în alte situații ! De ce spunem lucrul acesta ?

Isaac era foarte stăpân pe sine, adică a decis pe cine să binecuvânteze și pe cine nu ! Și totuși nu era stăpân pe sine pentru că nu putea da binecuvântarea dacă nu avea buna dispoziție !

În Romani 12 : 14, apostolul Pavel a scris : „binecuvântaţi, şi nu blestemaţi”. Aceasta este regula generală pentru creștini. Dar versetul întreg este acesta : „Binecuvântaţi pe cei ce vă prigonesc : binecuvântaţi, şi nu blestemaţi”. (Romani 12 : 14)

Aceasta înseamnă că eu trebuie să decid ce fac și nu să mă las influențat de răul pe care altul mi-l face mie, iar în funcție de modul lui de comportare față de mine la fel să mă comport și eu față de el.

Chemarea creștinului este să-L lase pe Domnul Isus să-i conducă viața și Domnul Isus să-Și trăiască viața prin cel ce teoretic spune că Isus este Stăpânul lui ! Iar dacă-Î predau controlul asupra vieții mele Lui Isus, prin Duhul Sfânt, EL îmi va da stăpânirea de sine.

Întrebarea este :

„Sunt stăpân pe mine însumi sau sunt ușor influențabil (cum se mai spune la ora actuală) ?” Acesta este un subiect pentru o viață și anume : gestionarea stărilor sufletești ...

Modelul nostru este Domnul Isus, iar EL prin Duhul Sfânt ne ajută să ne gestionăm bine emoțiile și să reacționăm la ce ni se întâmplă bazați fiind pe Cuvântul Lui Dumnezeu și nu pe ceea ce simțim la un moment dat !

Iar regula generală după care trebuie să-mi conduc viața este aceasta : voi binecuvânta și nu voi blestema !

„Doamne Isuse, ajută-mă ca toată viața mea să binecuvântez și condu-mă chiar azi spre cel sau cei care tânjesc după o binecuvântare ! Amin !”

Podcastul poate fi ascultat aici :


loaded