Meditatii din Cuvant

Meditatii din Cuvant


168. FRICA 1. Introducere [Numeri 22.1-14]

June 17, 2022

168. FRICA 1. Introducere

I Podcast I Pasaj Biblic : Numeri 22 : 1 - 14 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 17 Iunie 2022 I

La ora actuală a pătruns în oameni mai multă frică decât a fost în ultimii zeci de ani. Frica de boală și de moarte, frica de pericolul unui război, frica și îngrijorarea din cauza scăderii puterii de cumpărare, frica că nu vor putea fi plătite facturile etc.

De fapt noi cre;tinii trăim vremuri extraordinare. Avem ocazia să nu ne mai bazăm pe noi și pe resursele noastre, să vedem cât este de mare Dumnezeu și să avem parte de intervențiile Lui. EL este Tatăl nostru cel din ceruri, un Tată care ține foarte mult la copiii Lui !
De aceea fă exact ce scrie în Psalmul 55 : 22 : „Încredinţează-ţi soarta în mâna Domnului, şi El te va sprijini. El nu va lăsa niciodată să se clatine cel neprihănit”.

I. De ce am frică ?
1. Din cauza unui pericol ce pare a fi iminent.
2. Din cauza lipsei informaţiilor reale privesc la aparență.
3. Nu ştiu cine îmi este prieten şi cine îmi este duşman !

II. Ce fac atunci când am frică ? Cum se întreţine frica ?
1. Trag concluzii greşite prin asocierile pe care le fac.
2. Decid într-un mod pripit.
3. Apelez la cine cred, (la ceea ce cred) eu că este bine !

III. Cum mă comport atunci când mi-e frică de ceva ? Mă adâncesc în frică sau lupt contra ei ?
1. Îl stresez pe omul lui Dumnezeu.
2. Irosesc resursele inutil : oameni, bani, timp !
3. Realizez pe moment că nu aşa se rezolvă problema.

Concluzii :
1. Cele mai multe îngrijorări sunt minciuni.
2. Chiar dacă în cazul oamenilor din lume ar fi real motivul de îngrijorare, Dumnezeu are un har deosebit pentru copiii Lui !
3. Există însă şi duh de frică, cu el trebuie să mă comport altfel !

În Numeri 22 : 1 – 14 scrie că :

„Copiii lui Israel au pornit şi au tăbărât în şesurile Moabului, dincolo de Iordan, în faţa Ierihonului. Balac, fiul lui Ţipor, a văzut tot ce făcuse Israel, amoriţilor.
Şi Moab a rămas foarte îngrozit în faţa unui popor atât de mare la număr ; l-a apucat groaza în faţa copiilor lui Israel. Moab a zis bătrânilor lui Madian :
„Mulţimea aceasta are să înghită tot ce este în jurul nostru, cum paşte boul verdeaţa de pe câmp.” Balac, fiul lui Ţipor, era pe atunci împărat al Moabului.
El a trimis soli la Balaam, fiul lui Beor, la Petor pe Râu, în ţara fiilor poporului său, ca să-l cheme şi să-i spună :
„Iată, un popor a ieşit din Egipt, acoperă faţa pământului şi s-a aşezat în faţa mea. Vino, te rog, să-mi blestemi pe poporul acesta, căci este mai puternic decât mine ; poate că aşa îl voi putea bate şi-l voi izgoni din ţară, căci ştiu că pe cine binecuvântezi tu este binecuvântat şi pe cine blestemi tu este blestemat.”
Bătrânii lui Moab şi bătrânii lui Madian au plecat, având cu ei daruri pentru ghicitor. Au ajuns la Balaam şi i-au spus cuvintele lui Balac.
Balaam le-a zis : „Rămâneţi aici peste noapte şi vă voi da răspuns, după cum îmi va spune Domnul.” Şi căpeteniile Moabului au rămas la Balaam.
Dumnezeu a venit la Balaam şi a zis : „Cine sunt oamenii aceştia pe care-i ai la tine ?” Balaam a răspuns lui Dumnezeu : „Balac, fiul lui Ţipor, împăratul Moabului, i-a trimis să-mi spună : „Iată, un popor a ieşit din Egipt şi acoperă faţa pământului ; vino, dar, şi blestemă-l ; poate că aşa îl voi putea bate şi-l voi izgoni.”
Dumnezeu a zis lui Balaam : „Să nu te duci cu ei ; şi nici să nu blestemi poporul acela, căci este binecuvântat.” Balaam s-a sculat dimineaţa şi a zis căpeteniilor lui Balac :
„Duceţi-vă înapoi în ţara voastră, căci Domnul nu vrea să mă lase să merg cu voi.” Şi mai marii Moabului s-au sculat, s-au întors la Balac şi i-au spus : „Balaam n-a vrut să vină cu noi”. (Numeri 22 : 1 – 14)

Frica

Conform DEX, frica este definită ca fiind o :

„Stare de adâncă neliniște și de tulburare, provocată de un pericol real sau imaginar ; lipsă de curaj, teamă, înfricoșare”.

În Deuteronom 2 : 8 – 9, Moise a notat :

„Am trecut pe departe de fraţii noştri, copiii lui Esau, care locuiesc în Seir,


loaded