Meditatii din Cuvant

Meditatii din Cuvant


131. EDUCAŢIA COPIILOR SAU PRODUSUL FINAL II. MUNCITORUL şi III. PROCESUL PRELUCRĂRII [Proverbe 22.6]

May 11, 2022

131. EDUCAŢIA COPIILOR SAU PRODUSUL FINAL II. MUNCITORUL şi III. PROCESUL PRELUCRĂRII

I Podcast I Pasaj Biblic : Proverbe 22 : 6 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 11 Mai 2022 I

În al doilea rând, atunci când ne referim la educaţia copiilor, comparând cu procesul de producţie al unui material brut care este transformat în produs finit, ne referim la muncitor (care este părintele care-şi învaţă copilul) iar fabrica din comparaţia de mai sus este familia.

II. Muncitorul este părintele care-şi învaţă copilul iar fabrica este familia

În Proverbe 22 : 6 scrie :

„Învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze, şi când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea”.

Vom nota aici doar că este foarte importantă spiritualitatea părinţilor, deoarece mai mult decât din vorbe, copiii ne cópie din faptele noastre, din trăirea noastră de zi cu zi.

Un proverb latin spune că :

„Cuvintele zboară, exemplele rămân”.

De exemplu : dacă astăzi se nasc în România patru copii în patru zone diferite (în Banat, Ardeal, Oltenia, şi Moldova ... peste doi ani cu ce accent vor vorbi copiii respectivi ? Aceasta este doar o parte din ceea ce noi numim educaţie !

Dar dacă un părinte a respectat indicaţiile din Cuvântul Lui Dumnezeu şi totuşi „produsul final” (copilul care pleacă de acasă în viaţă la optsprezece ani) nu este cel dorit, trebuie să nu se autocondamne.

Copilul poate alege greşit şi nu este de vină părintele pentru alegerea greşită a copilului.

Să medităm doar la un singur exemplu din Noul Testament de educaţie bună care însă s-a terminat cu alegeri extrem de greşite şi anume la Iuda Iscarioteanul !

Cine s-a ocupat de el ? Domnul Isus care era Dumnezeu Întrupat. Şi cu toate acestea produsul final nu a fost cel dorit de Dumnezeu !

III. Procesul prelucrării, procesul de producţie I Calea (Domnul Isus) sau căile ?

Există părinți diferiți care acordă o educație diferită şi din „materialul brut” obţin produse diferite. De aceea este nevoie de Dumnezeu şi de renașterea spirituală care este posibilă doar prin chemarea Domnului Isus ca Domn şi Mântuitor în viaţa copilului.
Iar lucrul acesta îl poate face doar copilul respectiv !

Domnul Isus este Calea pe care un om poate ajunge de pe pământ în Cer. Dar calea este un termen folosit şi pentru modelul comportamental. Ce cale folosesc în familie ? Îl învăţ prin viaţa mea despre Domnul Isus sau sunt un model negativ ?

În Proverbe 22 : 6 scrie :

„Învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze, şi când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea”.

Dar tot în cartea Proverbe (capitolul 14 : 12) este notat că există şi alte căi (alte modele comportamentale) :

„Multe căi pot părea bune omului, dar la urmă se văd că duc la moarte”.

În Biblie sunt consemnate mai multe astfel de căi dar vom enumara doar trei.

Există calea lui :

Cain (o cale a batjocoritorului, a răzbunătorului. A se vedea Iuda 1 : 11 şi Geneza 4 : 9).
Balaam sau calea câştigului necinstit (II Petru 2 : 15).
Ieroboam sau calea păcatului (I Împăraţi 15 : 34).

În Ioan 14 : 6 scrie că :

„Isus i-a zis : „Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine”.

Iar în cartea II Corinteni 3 : 18, apostolul Pavel a scris :

„Noi toţi privim cu faţa descoperită, ca într-o oglindă, slava Domnului, şi suntem schimbaţi în acelaşi chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului”.

Doamne ajută-ne să privim aşa şi să avem parte de-o astfel de schimbare în viaţa noastră ! Amin !

Podcastul poate fi ascultat aici :


loaded