Meditatii din Cuvant

Meditatii din Cuvant


30. STĂPÂNUL DE PE … LIMBĂ ! [Evanghelia după Ioan 11.21 şi 32]

January 29, 2022

30. STĂPÂNUL DE PE ... LIMBĂ !

I Pasaj Biblic : Evanghelia după Ioan 11 : 21 şi 32 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 30 Ianuarie 2022 I

În această meditaţie vom studia versetul 21 care este identic cu versetul 32 din Evanghelia după Ioan, capitolul 11. „Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu !”

[„Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu !”
1. „Doamne ...”.
2. „ ... dacă ai fi fost aici ...”.
3. „ ... nu ar fi murit fratele meu !”]

„Doamne ...”.

„Doamne, dacă ai fi fost ... ”, ideea implicită era aceasta : „Tu nu ai fost, aşa că boala a făcut ce-a vrut ea, a prins exact momentul în care Tu nu erai aici, iar Tu nu îl mai ai pe cel pe care îl iubeşti, pe Lazăr ! Ai rămas fără un prieten !”
Dar adevărul este altul : „Când şi unde nu este Dumnezeu prezent pe pământ ?
Nu ştiau că Isus putea să spună un Cuvânt, de acolo de unde era (la distanţă de Betania), iar bolnavul (aflat în Betania) ar fi fost vindecat ?
Şi boala, ea de unde venea ? O boală se poate atinge de un copil al Lui Dumnezeu, fără acceptul Lui Dumnezeu ? Chiar aşa, să facă boala ce vrea ea ?
Cu alte cuvinte, cel ce a avut un caz grav de boală în familie iar cel drag a decedat, vrea să-I spună : „Doamne, (titlul rămâne valabil, formula de adresare nu o schimb, în vorbă EL rămâne Stăpân dar), cred că în împrejurarea de faţă, altcineva a făcut ce a vrut şi anume boala !
Ei (cei de atunci) trebuiau să înveţe că EL ESTE DUMNEZEU ! (În Evrei 1 : 8 este scris : „ ... Fiului I-a zis : „ ... Dumnezeule ... !”

„ ... dacă ai fi fost aici ...”.

În cuvintele ambelor surori putem înţelege totuşi şi o urmă de reproş ? „De ce nu ai venit ?” Credeau că doar fiind prezent în mod fizic, putea face ceva, la fel ca oricare alt doctor !
Aveau să realizeze că EL este Cel Atotputernic, care nu doar repară un trup stricat de boală, ci îl recompune şi îi dă iarăşi viaţă ... fiindcă EL (Domnul Isus) face ce vrea şi cu boala şi cu moartea, iar ele trebuie să plece ruşinate, învinse, pentru cât timp decide EL !
„Doamne, dacă ai fi fost” ... cum s-ar putea ca Isus să nu fie undeva, când EL umple toate lucrurile, cu o prezenţa lui nevăzută ! Nu ÎL văd, dar El mă vede ! Surorile nu L-au văzut, Isus însă a văzut momentul decesului, al plecării de pe pământ a lui Lazăr !
Dumnezeu este pretutindeni, la fel ca soarele care luminează peste tot ... cât îi este dat ! „Poate cineva să stea într-un loc ascuns fără să-l văd Eu ? – zice Domnul. Nu umplu Eu cerurile şi pământul ? – zice Domnul”. (Ieremia 23 : 24)
Problema nu este : dacă ai fi fost, ci faptul că EL a fost şi eu nu L-am văzut ! Problema nu este la EL, ci la mine, la ochii mei, la mentalitatea mea ! Domnul Isus era, dar a venit şi s-a făcut vizibil de-abia la un moment dat.

„ ... nu ar fi murit fratele meu !”

Isus era venit şi arăta (şi ne arată şi azi) că EL ştie să asculte rugăciunile, dar ne mai aminteşte că trebuie să stăm de vorbă şi cu Tatăl, nu numai cu oamenii (cărora uneori le tot spunem problemele noastre).
De la Dumnezeu vin şi puterea învierii şi viaţa. Dumnezeu produce credinţa ... în urma vederii ! În Ioan 11 : 41, 42 scrie : „Tată, Îţi mulţumesc că M-ai ascultat. Ştiam că totdeauna Mă asculţi, dat vorbesc astfel pentru norodul care stă împrejur, să creadă că TU M-ai trimis”.
După această rugăciune, Domnul : „a strigat cu glas tare : „Lazăre, vino afară !” Şi mortul a ieşit ... Mulţi din Iudeii care veniseră la Maria, când au văzut ce a făcut Isus, au crezut în EL”. (Ioan 11 : 43 – 45)

În încheiere să-I mulţumim Domnului Isus (aşa cum scrie în I Petru 2 : 24) şi pentru vindecările Divine, dar mai ales pentru Jertfa Lui de pe cruce prin care ne-a asigurat mântuirea şi viaţa veşnică !

„ÎŢI mulţumesc Doamne Isuse că ai purtat păcatele noastre în trupul Tău, pe lemn, pentru ca noi, fiind morţi faţă de păcate, să trăim pentru neprihănire şi TE slăvim pentru că prin rănile Tale am fost deja vindecaţi ! Amin !”

Mesajul poate fi ascultat în format audio (şi descărcat de...


loaded