Meditatii din Cuvant

Meditatii din Cuvant


121 I 2024. UȘA MÂNTUIRII [Faptele Apostolilor 4.12 I Ioan 10.7, 9 I Matei 7.15] 30 Aprilie 2024

May 15, 2024

121 I 2024. UȘA MÂNTUIRII
I Podcast I Pasaje Biblice : Faptele Apostolilor 4 : 12 I Ioan 10 : 7, 9 I Matei 7 : 15 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 30 Aprilie 2024 I
Uşa este necesară pentru a intra într-o cameră, clădire, cetate etc. Dar, la fel cum pentru a ajunge într-o cameră trebuie să deschizi ușa încăperii respective și să intri în ea, tot la fel și pentru a fi mântuit și pentru a ajunge în Cer trebuie să crezi în Domnul Isus iar prin EL ca printr-o ușă deschisă treci dintr-o dimensiune a vieții într-o nouă realitate, adică de la moartea spirituală, la viața veșnică.

În Faptele Apostolilor 4 : 12 scrie clar că :

„În nimeni altul nu este mântuire : căci nu este sub cer niciun alt Nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiţi”.

Dar ce însemnătate spirituală are ușa ?
Vom aminti trei adevăruri și anume :
1. Domnul Isus este Ușa mântuirii,
2. ușa reprezintă și ieșirea dintr-o situație complicată și
3. tot ușa poate simboliza intrarea într-o nouă dimensiune a unei binecuvântări materiale sau spirituale.

Astăzi, cu ajutorul Lui Dumnezeu vom aminti un prim aspect din primul adevăr și anume :
1. Domnul Isus este Ușa mântuirii
În Ioan 10 : 1 – 16 pentru a ilustra purtarea de grijă a Lui Dumnezeu față de copiii Lui, Domnul Isus a folosit metafora păstorului care se îngrijește de oi.
În acest context, referindu-se la accesul oilor în staul (care simbolizează primirea omului în Biserică), Domnul Isus a spus despre Sine Însuși acest adevăr :

„Eu sunt Uşa. Dacă intră cineva prin Mine, va fi mântuit ; va intra şi va ieşi şi va găsi păşune”. (Ioan 10 : 9)

Dar, în context scrie clar că :

„Isus le-a mai zis : „Adevărat, adevărat vă spun că Eu sunt Uşa oilor”. (Ioan 1 : 7)

Domnul Isus a accentuat clar că EL este : „Ușa oilor”, nu însă și a lupilor, vulpilor etc. care făceau parte și pe atunci din lista termenilor de comparație pentru a arăta adevăratul caracter al unora dintre contemporanii Domnului Isus.
De exemplu în Matei 7 : 15 unde sunt amintiți prorocii mincinoşi, despre ei, Domnul Isus a spus că vin „îmbrăcaţi în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt nişte lupi răpitori”.
Un om de bună credință poate fi înșelat de o astfel de persoană, dar în Cer o astfel de persoană nu poate intra deoarece accesul în Cer se face numai prin Ușa oilor, adică numai prin Domnul Isus, ceea ce garantează faptul că Cerul chiar este Raiul Lui Dumnezeu în care nu va pătrunde niciun fals credincios !

Tu I-ai cerut Domnului Isus să-ți transforme viața prin credința în EL ! Ai avut parte de această de transformare totală a vieții numită nașterea din nou ?
Dacă nu ai avut-o, cheamă-L chiar acum în viața ta pe Isus ca Domn și Mântuitor și Dumnezeu să-ți dea Mântuirea Lui ! Amin !

Podcastul poate fi ascultat aici :


loaded