Meditatii din Cuvant

Meditatii din Cuvant


22 I 2024. NEIERTAREA ATRAGE MÂNIEREA LUI DUMNEZEU I [Matei 18.34 I Matei 18.30 I Iacov 1.20]

January 24, 2024

22 I 2024. NEIERTAREA ATRAGE MÂNIEREA LUI DUMNEZEU
I Podcast I Pasaje Biblice : Matei 18 : 34 I Matei 18 : 30 I Iacov 1 : 20 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 22 Ianuarie 2024 I
În Pilda robului nemilostiv, găsim scris faptul că, neiertarea atrage mânierea Lui Dumnezeu. Iar imediat după aceea omul care se mânie pe fratele lui, este dat pe mâna unor chinuitori și va sta în acea închisoare sufletească până își va rezolva problemele spirituale.
Astăzi, cu ajutorul Lui Dumnezeu vom nota primul aspect și anume :
1. Mânierea Lui Dumnezeu
În Matei 18 : 34 scrie că :

„ ... stăpânul s-a mâniat [gr. orgizó : „a face nervos, a supăra”] ...”.

Dar ce înseamnă a-L mânia pe Dumnezeu ? Conform Lexiconului Biblic, pentru „a mânia”, în versetul din Matei 18 : 34, în original este folosit un cuvânt (gr. orgízō) care înseamnă :

„a fi supărat, a enerva, a provoca” și exprimă „o mânie fixă”, adică acea stare interioară de opoziție față de cineva.

Mânia : „este pozitivă atunci când este inspirată de Dumnezeu, dar întotdeauna este negativă, atunci când iese din carne”, adică din firea noastră, din natura pământească.
Este o faptă care duce la genul de reacție :

„Lasă că îi arăt eu, îl învăț eu minte !”

În Lexiconul Biblic scrie că această :

„mânie păcătoasă se concentrează mai degrabă pe pedepsirea infractorului decât pe conținutul moral al infracțiunii”.

Robul iertat de stăpân nu a vrut să-l ierte pe datornicul lui, ci este clar că s-a mâniat pe el :

„şi l-a aruncat în temniţă, până va plăti datoria”. (Matei 18 : 30)

Problema lui a fost că, nu i-a acordat altuia iertarea și șansa reabilitării vieții, pe care și el a primit-o la rândul lui din partea Stăpânului, adică din partea Lui Dumnezeu.

Vom încheia prezentul studiu notând versetul scris în Iacov 1 : 20, așa cum este redat într-o altă traducere :

„Căci mânia unui om nu duce la acțiuni pe care Dumnezeu le consideră drepte”. (Weymouth New Testament )

În cazul în care cineva îmi greșește, soluția este iertarea, nu răzbunarea și ținerea supărării pe cel care își cere iertare.

Doamne Isuse, dă-mi harul de-a-mi trăi viața alegând iertarea, zi de zi ! Amin !

Podcastul poate fi ascultat aici :


loaded