Meditatii din Cuvant

Meditatii din Cuvant


336 I 2023. SUPĂRAREA SAU DE LA CÂINE MORT ȘI PURICE … LA POTÂRNICHE (II) [1 Samuel 23.14–15 și v. 19-20]

December 11, 2023

336 I 2023. SUPĂRAREA SAU DE LA CÂINE MORT ȘI PURICE ... LA POTÂRNICHE (2)
I Podcast I Pasaj Biblic : I Samuel 23 : 14 – 15 și v. 19 - 20 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 02 Decembrie 2023 I
La ce s-a referit David prin cele trei metafore pe care le-a folosit cu privire la el însuși ? Ce a vrut să spună prin : câine mort, purice și potârniche ? Se referea la faptul că era urmărit de împăratul țării care dorea să-l omoare.
În I Samuel 23 : 14 – 15 scrie despre David că :

„Saul îl căuta mereu, dar Dumnezeu nu l-a dat în mâinile lui. David, văzând că Saul a pornit să-i ia viaţa, a stat în pustiul Zif, în pădure”.

Faptul că Saul voia să-l omoare pe David, era foarte cunoscut, iar în versetele 19 – 20 scrie că :

„Zifiţii s-au suit la Saul, la Ghibeea, şi au zis : „Nu-i David ascuns între noi în locuri întărite, în pădure, pe dealul Hachila, care este la miazăzi de pustiu ?
Coboară-te, dar, împărate, fiindcă aceasta este toată dorinţa sufletului tău ; lasă pe noi dacă e vorba să-l dăm în mâinile împăratului”.

În mintea lui, Saul când a plecat în urmărirea lui David, considera că David deja este mort. Imaginea fiind a unui câine mort (așa înțelegea David lucrurile) și nu mai are nicio șansă de viață. El crezând că este într-un loc fix și doar va merge și va pune mâna pe el.
Dar tot urmărindu-l, Saul a constatat că se află în situația celui care caută un purice care fiind foarte mic, de multe ori nu poate fi nici găsit, dar nici prins.

Dar în etapa a doua a căutării lui, Saul și-a dat seama că David a ajuns asemenea unei păsări, pe care tu fiind pe pământ nu ai nicio șansă să o prinzi, dacă nu ai tot ce-ți trebuie.
Cu alte cuvinte așa este viața celui supărat care tot caută să-i facă rău unui om nevinovat, despre care doar el își închipuie că i-ar fi dușman și de aceea cum bine se spune în poporul român : „îi caută nod în papură”.
Practic este o viață de urmărire a unui țel de neatins, altfel spus este o viață ratată.
Oare nu cumva am și eu pe cineva pe care-l urmăresc, la fel cum făcea pe vremuri Saul cu David ?

Doamne Isuse, Te rog frumos, păzește-mă de o astfel de gândire și de-o astfel de trăire și dă-mi harul d-a avea obiective nobile, valoroase pe care prin Duhul Tău Cel Bun și Sfânt să le pot îndeplini ! Amin !

Podcastul poate fi ascultat aici :


loaded