Meditatii din Cuvant

Meditatii din Cuvant


209 I 2023. DE CE ESTE NEVOIE DE PECETLUIREA CU DUHUL SFÂNT [Ioan 6.27 I Luca 3.21-22 I Ioan 1.29–34]

August 19, 2023

209 I 2023. DE CE ESTE NEVOIE DE PECETLUIREA CU DUHUL SFÂNT ?
I Podcast I Pasaje Biblice : Ioan 6 : 27 I Luca 3 : 21 - 22 I Ioan 1 : 29 – 34 I Meditaţii din Cuvânt I Cezareea I Reşiţa I 28 Iulie 2023 I
Domnul Isus a fost pecetluit cu Duhul Sfânt și tocmai EL a confirmat că : „Tatăl, adică însuşi Dumnezeu, pe El L-a însemnat cu pecetea Lui”. (Ioan 6 : 27)
Pecetluirea sau sigilarea se făcea pe vremuri pe suport de argilă sau de ceară, dar de la Domnul Isus încoace există sigilarea spirituală, adică aplicare peceții Divină pe persoanele care își doresc Duhul Sfânt.

Dar de ce este nevoie de pecetluirea cu Duhul Sfânt ?
Pentru cei care cunosc cum arată sigiliul Lui Dumnezeu, (adică cum este botezul în Duhul Sfânt) știu că prin sigilare se ating cel puțin două ținte :
1. pentru cel sigilat este important să aibă în el confirmarea faptului că el Îi aparține Lui Dumnezeu, dar tot prin pecetluire
2. persoana sigilată este acreditată înaintea oamenilor ca fiind cu adevărat a Lui Dumnezeu.

În momentul pecetluirii :
1. Domnului Isus I S-a confirmat că EL este Fiul Lui Dumnezeu
Să ne reamintim cum a decurs pecetluirea Domnului Isus. Evanghelistul Luca a notat câteva detalii pe vare nu le regăsim în celelalte trei Evanghelii. El a notat că :

„După ce a fost botezat tot norodul, a fost botezat şi Isus ; şi pe când Se ruga, s-a deschis cerul, şi Duhul Sfânt S-a coborât peste El în chip trupesc, ca un porumbel. Şi din cer s-a auzit un glas care zicea : „Tu eşti Fiul Meu preaiubit : în Tine Îmi găsesc toată plăcerea Mea !” (Luca 3 : 21 - 22)

Domnului Isus I S-a confirmat faptul că :
1. EL este Fiul Lui Dumnezeu,
2. este preaiubit și
3. în EL Dumnezeu își găsește toată plăcerea Lui !

Dar în al doilea rând, tot în momentul pecetluirii s-a petrecut și un al doilea fapt iar :
2. Omul credincios vede pe cine pune Dumnezeu sigiliul Lui și prin această pecetluire află care dintre toți cei prezenți este Fiul Lui Dumnezeu
Apostolul Ioan a notat exact acest al doilea aspect. În Evanghelia după Ioan 1 : 29 – 34 scrie că :

„A doua zi, Ioan a văzut pe Isus venind la el şi a zis : „Iată Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii !
El este Acela despre care ziceam : „După mine vine un Om care este înaintea mea, căci era înainte de mine.
Eu nu-L cunoşteam, dar tocmai pentru aceasta am venit să botez cu apă : ca El să fie făcut cunoscut lui Israel.”
Ioan a făcut următoarea mărturisire : „Am văzut Duhul coborându-Se din cer ca un porumbel şi oprindu-Se peste El. Eu nu-L cunoşteam ; dar Cel ce m-a trimis să botez cu apă mi-a zis :
„Acela peste care vei vedea Duhul coborându-Se şi oprindu-Se este Cel ce botează cu Duhul Sfânt.” Şi eu am văzut lucrul acesta şi am mărturisit că El este Fiul lui Dumnezeu.”

Din cuvintele lui Ioan Botezătorul reiese faptul că el nu a auzit cuvintele rostite de Dumnezeu pe care însă Domnul Isus le-a auzit foarte clar, ci doar a văzut porumbelul.

Domnul Isus este Modelul nostru și cum a fost acum două mii de ani, tot la fel este și azi. La botezul în Duhul Sfânt numai cel pecetluit de Dumnezeu știe în el ce experimentează în acele momente, dar cei care cunosc cum se manifestă botezarea în Duhul Sfânt pot confirma că persoana respectivă a avut parte de sigilarea cu Duhul Sfânt.

Tu ai fost botezat în Duhul Sfânt ?
Răspunsul poate fi adeverit dacă au fost îndeplinite cele două condiții menționate anterior :
1. ai mărturia interioară și
2. există și mărturia exterioară pe care o pot da martorii oculari care au fost atunci și acolo cânt tu ai fpst pecetluit de Domnul Isus cu Duhul Sfânt !

Doamne Isuse, ÎȚI mulțumesc frumos că și azi TU ești la fel cum erai și acum două mii de ani, și aceasta îi garantează faptul că TU botezi și azi în Duhul Sfânt și ne oferi Harul de-a trăi în prezența Ta ! Amin !

Podcastul poate fi ascultat aici :