Ludipodcast

Ludipodcast


Ludipodcast 2x10 especial Sant Jordi

April 18, 2017

En aquest programa numero 10 fare un repas de les notícies més impactants com el nou Battlefront 2 o la reventa de miniNES, i com no especial Sant Jordi, amb recomanancions de llibres de videojocs. Escoltarem bandes sonores de jocs on la literatura té