Konteksti

Konteksti


Lëvizja #MeToo mbërrin në Ballkan

February 18, 2021

#MeToo në Ballkan tashmë ka filluar. Lëvizja po e përjeton momentin e vet në rajon, ku shumë gra po ngrisin zërin dhe po e zbulojnë publikisht që janë viktima të abuzimeve dhe ngacmimeve seksuale.