Magtens Tredeling

Magtens Tredeling


8.3 - Højesterets dom om fratagelse af statsborgerskab

October 17, 2022

Onsdag d. 5 oktober faldt der afgørelse ved Højesteret i sagen om den syriske kvinde, der i 2021 fik frataget sit danske statsborgerskab. Administrativt vel at mærke, og altså uden at have fået prøvet sin sag ved domstolene. En beslutning, der ifølge Højesteret var på sin plads i forhold til omstændighederne.

 

Men hvad er det egentlig for omstændigheder, som Højesteret refererer til? Sagen om fratagelse af statsborgerskab taler ind i et større grænseland, hvor forholdet mellem nationale jurisdiktioner og international lov tørner sammen. Hvor manglende præcedens på europæisk plan hersker. Og hvor politik, folkestemning og jura alle kæmper om retten til at fælde dom. Over kvinden i denne sag, men også over familier og ikke mindst børn i syriske flygtningelejre. I denne udgave af Magtens Tredeling folder vi sagens ender ud og giver dig et overblik over tematikkerne i sagen.


Medvirkende: Louise Halleskov, ph.d. ved Aarhus Universitet