Magtens Tredeling

Magtens Tredeling


5.1 CRISPR-teknologi - kan man tillade sig at manipulere med levende organismers gener?

September 05, 2019

Medvirkende: Jakob Wested, postdoc ved CeBiL-centeret på det juridiske fakultet og Anne-Marie Axø Gerdes, formand for Etisk Råd og professor i klinisk genetik


Tænk, hvis vi kunne kurere kræft. Tænk, hvis vores afgrøder kunne tåle frost. Og tænk, hvis vi kunne genoplive tabte arter.


Måske er det scenarie slet ikke så tænkt. CRISPR-teknologien åbner nogle helt nye muligheder for at programmere vores verden til det bedre. Men den rejser samtidig en masse både juridiske og etiske problemstillinger – hvad kan man overhovedet tillade sig, når man begynder at manipulere med vores naturlige biologiske processer?