Magtens Tredeling

Magtens Tredeling


3.10 Mere overvågning for sikkerhedens skyld

November 08, 2018

Medvirkende: Marlene Winther Plas, partner og IT-advokat hos DLA Piper.


Den 25. maj trådte en ny lov om tv-overvågning i kraft i Danmark. Det nye i loven er, at det nu er muligt for f.eks. erhvervsdrivende at dele videoovervågningsbilleder af kriminelle under særlige betingelser.


Det er blevet mere og mere udbredt at bruge videoovervågning. Udstyret er med tiden blevet billigere, og det betyder bl.a. at også små butikker nu har et kamera eller flere hængende. Samtidig med det har man i detailhandlen oplevet en stigning i butikstyverier og anden formueberigelse, som sker af de samme personer i flere butikker landet over. Mange butikker har derfor ønsket at kunne få lov til lovligt at dele billeder af kriminelle indbyrdes og på den måde advare hinanden og forebygge yderligere kriminalitet.


 


Det ønske har før d. 25. maj i år ikke været muligt, men med den nye ændring af loven om tv-overvågning, er det nu muligt.