Magtens Tredeling

Magtens Tredeling


2.10 Din chef overvåger dig - og han er sin gode ret til at gøre det

April 20, 2018

 


Medvirkende: Jørgen Lykkegård fra TVC og Daniel Bendix Nielsen fra SJ Law


Det kan være fristende at undersøge, hvad dine medarbejdere egentlig bruger arbejdscomputer og telefon til. Meningen med arbejdscomputer og fri telefon er jo i de fleste tilfælde tænkt som et redskab, der skal lette arbejdsgangene.


Men en nye afgørelse fra den Europæiske Menneskeretsdomstol har sat overvågning af medarbejdere på dagsordenen. For hvor meget må man egentlig snage i medarbejdernes gøren og laden? Er virksomhederne ikke deres gode ret, hvis der er mistanke om misbrug? Eller har man som medarbejder krav på total anonymitet, også når det drejer sig om arbejdsrelaterede devices?