Magtens Tredeling

Magtens Tredeling


2.9 Folketinget vil have digitaliseringsklar lovgivning - men er Danmark klar?

April 12, 2018

Medvirkende: advokat hos Justitia Birgitte Arent Eiriksson og it-ordfører hos SF, Lisbeth Bech Poulsen.


Der skal sættes strøm til danske lovgivning og så skal den digitaliseres. En ny aftale vedtaget af et bredt flertal i Folketinget opstiller syv principper, som skal sikre enklere digital administration for at undgå undtagelser, skøn og uklare begreber, og så skal der luges ud i komplekse regler og administrativt bureaukrati. Alt sammen samlet under det, der kaldes ’Digitaliseringsklar lovgivning’.


Men er det nu også klogt at fjerne de menneskelige skøn i sagsbehandlingen? Er dette lovforslag første skridt mod en mere upersonlig sagsbehandling? Og hvad er sammenhængen mellem denne nye aftale og så Folketingets arbejde med at udarbejde en ny databeskyttelseslov?