hmmm... | psychologický podcast

hmmm... | psychologický podcast


Latest Episodes

Na nervy: Aby Vianoce neboli ”Na nervy”
December 21, 2023

Vianon sviatky s astokrt oznaovan za sviatky pokoja a radosti. Ale rozhodne to tak nemus by. Sviatky vedia prina pocit osamelosti, smtku, strachu z toho, o sa bude dia. S nron tak f

Na nervy: Zákerná ”láska” na internete
December 20, 2023

Potencil online prostredia vyuvame naplno online nakupujeme, online pracujeme, online sa vzdelvame a online udriavame priatesk aj romantick vzahy.Na linkch pomoci IPka s psycholgovia a

Na nervy: RADIKALIZÁCIA - SOCIALIZÁCIA
November 29, 2023

Prin, preo udia vstpia do rznych extrmistickch skupn na online frach a radikalizuj sa v nich prostrednctvom online nenvistnch obsahov je viacero. asto je to vsledok toho, e loveku v

Na nervy: Mladí ľudia: dáta vs realita
October 30, 2023

tdia HBSC pokrva irok klu tm tkajcich sa nielen fyzickho a duevnho zdravia, ale aj zdravie podporujceho sprvania a socilneho prostredia kolkov, vrtane rodiny, rovesnkov a koly. Zb

Na nervy: JEŽKOTERAPIA - Ako zviera lieči dušu?
October 16, 2023

Vedeli ste, e animoterapia sa asto pouva pri stavoch duevnho zdravia, ako je zkos, depresia, smtok a posttraumatick stresov porucha? Vina terapeutickch zvierat s psy, ale mu sa poui

Na nervy: Risk je zisk? - Čo riskujú a získavajú mladí ľudia zapojení do online výzvy
September 30, 2023

Vedeli ste, e 71,5% mladch ud, ktor s vyzvan do online vzvy sa do nej aj zapoj? e 36,6% mladch ud nem nikoho dospelho, s km by mohli hovori o rizikch online vziev? 29,9% sa neme o

Na nervy: Svetový deň prevencie samovrážd
September 09, 2023

Prevencii samovrd sa dnes venujeme aj v podcaste NA NERVY, ktor si mete vypou a pozrie cez podcastov aplikcie alebo na YouTube.Na naich linkch a slubch pomoci vidme vek nrast mylie

Na nervy: Digitálni domorodci - Ako porozumieť svetu mladých ľudí
August 31, 2023

Psycholgovia a psychologiky z IPka zaznamenali za prv polrok 2023 na linkch pomoci a v krzovch slubch IPko 220% nrast v tme Fenomny internetu.Najastejie mlad udia hadali pomoc pri

Na nervy: Obklopení ľuďmi a predsa osamelí
August 14, 2023

Od vzniku IPka, v roku 2012, je tma pocitu osamelosti v tatistikch liniek pomoci a krzovch sluieb slo jeden. Nebolo tomu inak ani v prvom polroku 2023. Psycholgovia a psychologiky z liniek

Na nervy: „Psychológia do uší“ - Prečo psychológovia a psychologičky nahrávajú podcasty?
July 31, 2023

Na linkch pomoci a v krzovch slubch IPko uskutonili odborn poradcovia a poradkyne v prvom polroku 96 939 pomhajcich a krzovch komunikci.Aby ste si mono aspo trochu vedeli predstavi,

loaded