Helüait - Kullõ õnnõ!

Helüait - Kullõ õnnõ!


Latest Episodes

Kristel Vihman „Ekekuu“
February 01, 2023

Kristel Vihmani kirotõt lumja muinasjutt „Ekekuu“ (2022) kõnõlõs naarahtusõ väest ja ilost. Raamadu perädü ilosa pildi om tsehkendänü Belliisi Seenemaa. Võro kiilde avidi raamadu panda Aili Sikk ja Jü

Kadri Kangro: Sotsiaalnõ kapital tege maaelo mõnusas
January 09, 2023

Luneestikeelitside tiidsjutt sarja vahts vrokeelitse loengu knls Talna likooli tsikunnatiidisi instituudi doktorant, Tarto likooli tiskunnatiidisi instituudi kllislektri ja sotsiaalse

Kaie Nõlvak: Söögi peräst pühä pedämäldä ei jää
December 14, 2022

Helaida 40. mrgotus (15.12.2022). 2022. aasta viimdsen mrgotusn knls Mnist kandist peri Nlvaku Kaie tuust, kuis sgitegemine ja phhi pidmine omma aoga muutunu. Ku aig esi jlleki muutus,

Pulga Jaani jutt Varstust
November 26, 2022

Vro muusiga- ja kirmehe Pulga Jaani 75. snnpvs (27.11.2022) avaldas Helait mlestisiluu Varstu, mi knls tim kodoalvikust. Uma Lehen ilmu jutt jrejutuna 2021. aastal, Helaida jaos lu

Tuul Sepp „Lättehoitja“
November 09, 2022

Tuul Sep Lttehoitja (eesti keeli Allikahaldjas, Varrak 2019) om fantaasiaraamat, mink tegelse ja johtumis perkrd ei olki nii uskmalda ja ulmlids. Ltte omma mi rahvajutn suur thendseg

Piret Raud „Kuningatütär Luluu ja herr Kere“
October 23, 2022

Piret Raua Kunigattr Luluu ja herr Kere (Tnapev 2011) om kinnihoitja raamat, mi knls test suurst salahusst kuningalossin ni tuust, kuis kunagi ei ol ilda andis palllda ja parmbahe tet

Tiia Kõnnussaar: Mitu raamatut ti koton um?
October 19, 2022

Helaida 39. mrgotus (20.10.2022). 2022. aasta om phendet raamadukogodl ni Plva kihlkunnast peri kirnik Knnussaar Tiia, ki uma loomingut avaldas Navi Tia nim all, mrgotaski raamatidst ja l

Kauksi Ülle luulõt
September 23, 2022

Kauksi lle 60. hllpv avvus saa Helaidast kulllda luulkimpu, kon om 26 luultust elost, inemiisist, minevst, tulvast, olvast, kgst, mi henge pututas ja smen tukskls. Vrsi omma Kauks

Üülaul
September 23, 2022

laul om 2018. aastal alostanu folkpunk perreandsambli Baaba ja Ka 2022. aastal vll ant helplaat (Seto Ateljee Galerii MT), kon Kauksi lle ja Riitsaar Evar esitse Kauksi lle tekste ple te

Ene Säinast: Kost mi tulõmi ja kohe mi läämi
September 22, 2022

Helaida 38. mrgotus (22.09.2022). Ol iks latsil eg aasta vro keele ndlil seletn, et meile om uma keelega antu sne varandus, mid ol-i ilmah kinkalgi tsl. Nii knls Vahtsliina kihl