Helüait - Kullõ õnnõ!

Helüait - Kullõ õnnõ!


Latest Episodes

Sadu lask laulu. Milvi Panga luulõtuisi kogo
April 22, 2024

Luultaja Milvi Panga vrokeelitside luultuisi kogo Sadu lask laulu ilmus Helaidan 2024. aasta mahlakuun, ku luultaja saa 79-aastadss. Tim edimne kogu Lmi kaemi! tull vll 2005. aastal. M

Võro kiil puutrin – kuis ja mille?
April 04, 2024

Jv Sullv knls uman Navi vro keelen, kuimuudu vro kiil om puutrihe pantu ja mille tuu thts om. Snastu, massintlg, knnmassin ja kik muu, minkast Sullv knls, om egtele valla, ki pu

Kuis Umma Pito tetäs?
March 11, 2024

Teemi Vro Instituudi usse vallal ja uurimi Tigase Merikese kest, kuimuudu te suure pido tegemine k. Taad juttu snns kullelda sis kah, ku kuvves Uma Pido joba maaha om peet krraldamise kotsi

Kuis tetäs võro keele grammatikat?
February 16, 2024

Plado Helen om Vro Instituudi tiidr, ki vid iist vro keele grammatiga kokkopanekit. Kuimuudu tuu t k ja kunas valmis saa? Ja mid Plado Helen muist asjust arvas? Heleniga ai juttu Uguri Kadri

Raimond Kolk. Kimp luulõtuisi
February 08, 2024

Kolga Raimond snd 8. radokuu pvl 1924 Sarun ja kuuli 1992 Stockholmin. Luultuisi nakas t kirja pandma kooliaol ja suur osa noist omma vrukeelidse. Kolk esi om mrkn, et tim jaos oll vru kee

Une-Mati häüsäjutu
November 06, 2023

Heiki Vilep om kirja pandnu hulga unejutte. Uguri Kadri pand njoo vro keelde ja lugi ette kah. Kaasepildi tsehkend Ott Vallik (Moritz). Hd kullemist ja hd und!

Mari-Liisa Parder: Tõisildõarvamisõ’ egäpääväelon – kõrvalõ hoita vai klaari?
September 07, 2023

Luneestikeelitside tiidsjutt sarja jakkas Mari-Liisa Parder, ki om Tarto likooli eetigkeskus tiidsttj. T knls tisildarvamiisist (eesti keeli lahkarvamus) vai vrtsdilemmadest, kon

Helen Plado: Ku lähkü’ omma’ võro ja eesti kiil?
August 15, 2023

Luneestikeelitside tiidsjutt sarja vahtsn vrokeelitsen loengun knls Tartu likooli eesti ja ldkeeletiidse instituudi eesti keele lektor Plado Helen. T tuu vll thtsmb ja esierlidsemb

Kürsa Ere luulõt
July 23, 2023

Varstust peri, a joba pallo aastit Plvan ellv Krsa Ere oll seo aasta lehe- ja piimkuul vro keele iistknlja. Vrsse laimbalt rahvalntm nakas t umbs kolm aastat tagasi. Tim luultuisi

Imre Nõmm: Kodavere kiäless
May 25, 2023

Luneestikeelitside tiidsjutt sari pikas krras lhembiide naabriide mano: vahts tiidsjutu knls kodavere keelen Treffneri gmnaasiumi abiturient Imre Nmm. T and teedst Kodavere kandist, ko