Hale Khoob حال خوب

Hale Khoob  حال خوب


Latest Episodes

قانون جذب - جملات تاکیدی
January 05, 2020

چطور باید جملات تاکیدی موثر طراحی کرد؟ اصلا چرا جملات تاکیدی موثر هستند؟ آیا می شود چیزی را بخواهیم ولی از کسی که آن را دارد بدمان بیای...

پاسخ به سوال: قانون جذب و علم
December 23, 2019

بنا بود در این برنامه روش استفاده از جملات تاکیدی را مرور کنم ولی یک سوال مهم پیش آمد که به نظرم آمد باید به آن پاسخ داد: آیا صحبتهای م...

قانون جذب - کلمات جادویی
December 16, 2019

یعضی وقتها فقط با استفاده از چند کلمه می شه فضای خونه و جامعه رو عوض کرد. در این برنامه کلمات جادویی که هر کودک و بزرگسالی خوبه که بکار...

قانون جذب - تصور کن
December 09, 2019

مهمترین تکنیک در ایجاد تغییر در قانون جذب استفاده از تصویرسازی خلاق ه. ولی هر تصویر و تصوری "تصورخلاق" مورد نظر نیست. در این برنامه بطو...

قانون جذب - چرا من؟
December 01, 2019

دوستی سوال کرده اند که من بدلیل سن کم در ایجاد شرایط اجتماعی حال حاضر نقشی نداشتم. آیا ممکنه که من هم این شرایط رو جذب کرده باشم؟ ...

قانون جذب و جامعه
November 23, 2019

قانون جذب همونطور که برای افراد کار می کنه برای جامعه ها هم کار می کنه. مگه نه اینکه جامعه از افراد تشکیل شده؟ چطوری می شه که جامعه ما ...

مصاحبه من با خانم ساغر علوی، نویسنده کتاب سفرشخصی من بسوی شادمانی- 12 قدم بسوی حال خوب
November 17, 2019

به نظرم وقتی یک فارسی زبان به انگلیسی کتاب می نویسه حتما آدم با جراتیه. بخصوص اگر این کتاب نه فقط تجربه و داستان شخصی، بلکه یک راهنمای ...

قانون جذب-مقاومت-فرهنگ ما
November 12, 2019

مقاومت بر دو نوع است: یکی مقاومت در برابر تغییر و دیگری مقاومت ناشی از جنگ بین ذهن آگاه و ناخودآگاه. ولی در فرهنگ ما عاملی وجود دارد که...

قانون جذب-مقاومت
November 04, 2019

همه ما از اینکه هرچی آرزوها مون رو به زبون میاریم و حتی روشون تمرکز میکنیم، هیچ اتفاقی نمی افته سرخورده و ناراحت می شیم. چیزیکه نمی دو...

قانون جذب-چه چیزی بخواهیم
October 27, 2019

در این قسمت در مورد اینکه چرا در برابر خواستن مقاومت می کنیم و چه جوری خواسته هامون رو بررسی کنیم و بنویسیم صحبت کردم...

loaded