Grønn Torsdag

Grønn Torsdag


Grønn Torsdag med Jon Lurås – Arealbruk

June 12, 2021

Jon er ikke bare med i redaksjonen i Grønn Torsdag, han er også toppkandidat for MDG i Hedmark valgkrets. Som politiker er Jon ekstra opptatt av hva vi bruker områdene våre til. Er det greit at vi bygger motorvei over matjorda og bygger hytter i fjellskogen vår?