Grønn Torsdag

Grønn Torsdag


Grønn Torsdag med Ulrikke Torgersen – Psykisk (u)helse

June 11, 2021

Førstekandidat for MDG i Rogaland, Ulrikke Torgersen er gjest i Grønn Torsdag.Hun har i 2021 vært ute og slått kraftig alarm om pandemiens negative konsekvenser for den psykiske helsa vår, og kritisert regjeringa for dens sviktende prioriteringer. I tillegg har hun også stått fram med egne opplevelser i møte med hjelpeapparatet, og foreslått endringer for å bedre tjenestetilbudet.