Grønn Torsdag

Grønn Torsdag


Grønne Menn – et mannsperspektiv på grønn politikk

November 18, 2020

Det snakkes stadig oftere om gutter og menns utfordringer. Man hører om dårlige skoleprestasjoner, hyppige selvmord, utenforskap og ufrivillig barnløshet hos menn - men dette forstås i liten grad som en del av likestillingspolitikken.

Er det behov for et tydelig og mer mangfoldig mannsperspektiv i politikken?


loaded