Grønn Torsdag

Grønn Torsdag


Hvor er mennesker i «for mennesker og miljø»?

August 27, 2020

Medlem av programkomiteen Knut Falk Qvigstad kommer og forsvarer forslaget om en ny miljøavgift på klær, sko m.m. i forslaget til nytt stortingsprogram. Knut vil sette dette forslag inn i en helhet med vår økonomiske politikk og dens sosial profil. Blir det for mye avgifter? Tar vi tilstrekkelig hensyn til "mennesker" i "for mennesker og miljø"?