Förvaltningspodden

Förvaltningspodden


Latest Episodes

Förvaltningspodden – New Public Management, del 2
June 20, 2023

Förvaltningspodden, avsnitt 14:New Public Management, del 2För mycket resultatmätning och "redovisnifiering" kan leda till problem med styrningen av den offentliga sektorn, samti

Förvaltningspodden – Migration
November 15, 2022

Frvaltningspodden, avsnitt 13:Migration Nr rknas ngon som flykting, hur skiljer sig reglerna mellan olika lnder, och vilka typer av migration finns det? Gr det att vara fly

Förvaltningspodden – Öar och ösamhällen
April 26, 2022

Frvaltningspodden, avsnitt 12:ar och samhllen Vad knnetecknar samhllsbyggnad p ar? Vilka r utmaningarna, och vad finns det fr frdelar med att bo p en ? I det hr avs

Förvaltningspodden – Kommunal självstyrelse
June 01, 2021

Frvaltningspodden, avsnitt 11:Kommunal sjlvstyrelse Varfr har vi s starkt kommunalt sjlvstyre i Sverige, och vilka konsekvenser fr det? Skulle det bli mer rttvist om vi f

Förvaltningspodden – Kommunal självstyrelse
June 01, 2021

Förvaltningspodden, avsnitt 11:Kommunal självstyrelse Varför har vi så starkt kommunalt självstyre i Sverige, och vilka konsekvenser får det? Skulle det bli mer rättvist om vi förstatligade mer, eller beror regionala skillnader i väl

Förvaltningspodden – LVU och inlåsningseffekter
April 27, 2021

Frvaltningspodden, avsnitt 10:LVU och inlsningseffekter Stlls det hgre krav nr tvngsvrd av unga ska upphra n nr den pbrjas, och i s fall varfr? Vilka konsekvenser k

Förvaltningspodden – LVU och inlåsningseffekter
April 27, 2021

Förvaltningspodden, avsnitt 10:LVU och inlåsningseffekter Ställs det högre krav när tvångsvård av unga ska upphöra än när den påbörjas, och i så fall varför? Vilka konsekvenser kan det få om det är lättare att ta sig in än ut? Hör me

Förvaltningspodden – Etik
December 17, 2020

Frvaltningspodden, avsnitt 9:EtikHur kommer AI att pverka hur vi tnker p etik inom offentlig frvaltning? r tjnstemannaidealet p vg tillbaka, och vad r skillnaden mellan

Förvaltningspodden – Etik
December 17, 2020

Förvaltningspodden, avsnitt 9:EtikHur kommer AI att påverka hur vi tänker på etik inom offentlig förvaltning? Är tjänstemannaidealet på väg tillbaka, och vad är skillnaden mellan att göra saker rätt och att göra rätt saker? Det är nå

Förvaltningspodden – Förstelärare
June 24, 2020

Frvaltningspodden, avsnitt 8:FrstelrareMed utgngspunkt i det forskningsprojekt som resulterade i boken "Lrarkren och frstelrarna splittrad, styrd och strkt profession

loaded