Engagemangspodden

Engagemangspodden


På vilket sätt hänger kreativitet och engagemang ihop?

March 07, 2019

Teo Härén har skrivit böcker om ämnet kreativitet och genomfört tusentals föreläsningar och workshops på samma tema. Här kan du höra honom och vår programledare Beata prata om hur kreativitet och engagemang hänger ihop. Teo berättar även hur han gärna vill ta in inspiration i denna formel. De senaste åren har han gått nya vägar för att bli än mer kreativ och den metod han framför allt använder idag för att bli riktigt kreativ och känna sig engagerad på djupet, är via meditation.