Dober prijem z Flyfishingodec Slovenija

Dober prijem z Flyfishingodec Slovenija


Latest Episodes

#003 Zakaj se moramo boriti za prosto tekočo Savo
March 04, 2021

Kako pomembno je obraniti edini ohranjen sklenjen odsek reke Save v Sloveniji

#003 Zakaj se moramo boriti za prosto tekoco reko Savo
March 04, 2021

Kako pomembno je obraniti edini ohranjen sklenjen odsek reke Save v Sloveniji

#002 dr. Tomaž Lavrič
January 26, 2021

Zelo pomemben je odnos, ki ga je potrebno graditi s partnerji in s lani ribike druine.

#001 Sulec pravljične velikosti
January 25, 2021

Kotlina pod medvokim jezom , je eden najlepih prostorov v Sloveniji za ribolov sulca. Voda je polna rib, voda je dobro prezraena in okoli 15 metrov globoka. dr. Avgust MUNDA, 1926