پادکست دهلیز | Dehliz Podcast

پادکست دهلیز | Dehliz Podcast


اپیزود یک: عشق

June 29, 2022

نام کتاب و نویسنده: جستارهایی در باب عشق، آلن دوباتن


خالق، کارگردان و صاحب امتیاز: بهنام شریفی


کارگردان هنری: فرهاد لامعی


مارکتینگ و روابط عمومی: حمیدرضا عسکری زاده


اینستاگرام دهلیز


مجله دهلیز


یوتیوب دهلیز