پادکست دهلیز | Dehliz Podcast

پادکست دهلیز | Dehliz Podcast


اپیزود صفر: معنای زندگی

May 28, 2022

نام کتاب و نویسنده: انسان در جست و جوی معنا، ویکتور فرانکل


نویسنده متن و راوی: بهنام شریفی


طراحی، تدوین و انتخاب موسیقی: فرهاد لامعی


مارکتینگ و روابط عمومی: حمیدرضا عسکری زاده


اینستاگرام دهلیز


مجله دهلیز


یوتیوب دهلیز