DagenTV

DagenTV


Nattvarden: Här är reglerna som gäller inom de olika kyrkorna

May 04, 2020

Alla kyrkor anser att Kristus på något sätt är närvarande i nattvardsfirandet. Ändå är måltiden en av de svåraste ekumeniska frågorna. Så skiljer sig sättet kyrkorna ser på Herrens måltid, nattvarden.