Chuyến tàu Suy tưởng

Chuyến tàu Suy tưởng


Latest Episodes

Chuyến tàu suy tưởng - EP1 - "Ý tưởng"; những ngày ở Nhật và Airbnb"
March 26, 2020

S u tin ca podcast l chui suy ngh  ca Wu v " tng"; nhng ngy Nht v Airbnb. Tng chng khng lin quan nhng n li ni vi nhau gip Wu ti rt ra c mt bi hc vi cu thn ch hiu nghim.Mi cc bn ln "Chuyn tu suy t