bro fm

bro fm


Mental sundhed på agendaen - med Louise Luxhøi

November 09, 2021

Hvordan får du mental sundhed på skemaet?


Hvis der er noget godt, der er kommet ud af nedlukningen, så er det, at vi nu på samfundsniveau taler åbent om trivsel og mental sundhed på arbejdspladsen. Men hvad stiller vi op med alle vores erfaringer og alt det, vi har lært? Og hvordan sikrer vi, at de får en central rolle på fremtidens arbejdsplads?


Helle har inviteret erhvervspsykologisk rådgiver, Louise Luxhøi, ind i studiet for at se nærmere på netop de spørgsmål. For åben mikrofon taler de om, hvad corona og nedlukning har betydet for trivsel og lederskab, hvorfor det er svært at tale om mental sundhed og hvorfor lige nu, er det rette tidspunkt at handle på det. 

I denne episode får du:


  • perspektiver på, hvordan nedlukningen har påvirket trivsel og lederskab
  • indsigt i, hvorfor vi står med et såkaldt ’moment of power’, hvor det er lettere at flytte adfærd 
  • tre gode bud på, hvad den opmærksomme leder bør handle på nu.