AKD podcasts

AKD podcasts


Latest Episodes

AKD Energy Podcast: De Wgiw, wat kun je ermee?
December 23, 2021

In deze podcast nemen Ron de Martines en Sanne Schipper u mee in de nieuwste ontwikkeling op het gebied van de warmtetransitie.

Samenwerking in de corporatiesector, 2 van 2
April 23, 2021

Frank Roerdinkholder (Domijn) en Eelkje van de Kuilen (AKD) gaan in dit gesprek in op de samenwerking tussen Domijn en de Woonplaats.

Samenwerking in de corporatiesector, 1 van 2
April 23, 2021

Jan Joost Wobben (KPMG) en Eelkje van de Kuilen (AKD) spreken aan de hand van een publicatie van KPMG over samenwerking tussen corporaties.

The Legal 500 EMEA 2021
April 15, 2021

AKD receives record number of rankings in the Benelux in The Legal 500 EMEA 2021.

Gemeentelijke Herindelingen, aflevering 3
March 29, 2021

In deze podcastserie bespreken Laudy Konings en Alexander Meijer en onze advocaten Hugo Doornhof en Robin Janssen de bestuurlijke en juridische aspecten van gemeentelijke herindeling. In deze aflevering wordt het net opgehaald en komt een aantal 'mythen'

Gemeentelijke Herindelingen, aflevering 2
February 18, 2021

In deze podcastserie spreken AKD advocaten Hugo Doornhof en Robin Janssen met Laudy Konings en Alexander Meijer over de redenen om tot herindeling over te gaan. In deze tweede aflevering wordt stilgestaan bij de rol van de provincie en de wetgever, wannee

Gemeentelijke Herindelingen, aflevering 1
January 15, 2021

In deze podcast spreken AKD advocaten Hugo Doornhof en Robin Janssen met Laudy Konings en Alexander Meijer over de redenen om tot herindeling over te gaan.

Volkshuisvestelijk toezicht en de AW
December 16, 2020

In deze podcast een update voor Woningcorporaties. Eelkje van de Kuilen spreekt met Kees van Nieuwamerongen over onder andere de actuele stand van zaken rondom het volkshuisvestelijk toezicht en wat de plannen van de Aw hiermee zijn.

De balans tussen flexibiliteit en business as usual in het aanbestedingsrecht
May 01, 2020

Deze podcast wordt gehost door Pieter Kuypers. Pieter is gespecialiseerd in Europees recht en richt zich binnen dit rechtsgebied op aanbestedings-, mededingings- en staatssteunrecht. Hij bespreekt de balans tussen flexibiliteit en business as usual in het

Supply chain optimisation in terms of crisis
April 03, 2020

This Podast is hosted by Sebastiaan Moolenaar, a lawyer and partner at AKD who specializes in international commercial matters. Sebastiaan provides you with practical advice and observations on how to accommodate your supply chain in the current situation