A-Team Podcast

A-Team Podcast


Någon glömde sina högtalare på!

December 04, 2016

Under redigeringsarbetet gjorde jag den fatala upptäckten att någon, vi nämner inga namn, (host, host, Christofer, host, host!) hade glömt sina högtalare på. Det innbär att det tyvärr finns en del dubbleljud som jag innerligen...