پادکست کانال کودک

پادکست کانال کودک


Latest Episodes

اپیزود پنجم : پاسخ به پرسش های شما درباره مشکلات فرزندانتان (قسمت اول)
October 28, 2019

پاسخ به پرسشهای مخاطبان پادکست درباره فرزندانشان

اپیزود چهارم : مادر بد ؛ مادر شاغلی که کودک زیر دو سال دارد
October 11, 2019

آسیب هایی که دوری از مادر به کودکان زیر دو سال وارد میکند

اپیزود سوم : آقای عزیز ، خانم محترم ؛ تک فرزندی اشتباه است
October 04, 2019

توضیحاتی درباره معایب تک فرزندی

اپیزود دوم : مسئله مهم آموزش توالت کودکان
September 28, 2019

اهمیت آموزش توالت به کودکان و تاثیر آن بر شخصیت کودک در بزرگسالی

مرور مطالب مهم اپیزود اول – بارداری موفق و نوزاد سالم
September 15, 2019

اپیزود اول پادکست کانال کودک درباره اقدامات و باید و نباید هایی است که در پیش از بارداری و در هنگام بارداری می بایست توسط زوجین رعایت شود. مطالب مطرح شده در اپیزود اول شامل...

اپیزود اول : بارداری موفق و نوزاد سالم
June 15, 2019

مطالب مهم درباره پیش از بارداری و در هنگام بارداری