Podcast de Mokanis

Podcast de Mokanis


Latest Episodes

Bib. Viladecans
December 05, 2013

Prova curs web 2.0 audio amb el audacity i tres fitxers, uno de veu, uno de musica i un de la mescla

loaded