Deep Talk With Monet

Deep Talk With Monet


Latest Episodes

Deep Talk 01: Mình thực hành thiền như thế nào?
March 28, 2021

Khi chia sẻ về hành trình kết nối và quay vào bên trong của bản thân, mình nhận được rất nhiều câu hỏi về việc mình đã thực hành thiền như thế nào và tại sao các bạn không tập trung được lúc thiền. Hi vọng tập podcast này có thể giải đáp phần nào đó băn k

loaded