تحلیل رفتار متقابل در سازمان و محیط کار شما

تحلیل رفتار متقابل در سازمان و محیط کار شما


Latest Episodes

(قسمت2)تحلیل رفتار کارکنان در سازمان و محیط کار
May 19, 2021

سلام . من بهار مزروعی هستم و در این پادکست به بررسی چهار دیدگاه فکری در ذهن آدم ها خواهم پرداخت و تاثیر آن را در ارتباط با دیگران در محیط کار بررسی خواهم کرد. همراه من باشید :))

تحلیل رفتار متقابل در سازمان و محیط کار
May 17, 2021

تحلیل رفتار متقابل به به مدیران کمک می کند برای اعضای سازمان انگیزه ایجاد کنند و در هدایت و رهبری آن ها موفق تر باشند. اگر کار شما مدیریت روابط عمومی است و یا با افراد زیادی در ارتباطید   این سری پادکست به شما خواهد کرد تا محیط کار گرم تر و مطلو

loaded