Aprenem Català! - The Catalan Language and Culture Podcast

Aprenem Català! - The Catalan Language and Culture Podcast


Latest Episodes

Introducció / Introduction - Benvolguts i Benvolgudes
February 17, 2021

Benvolguts i Benvolgudes! Welcome to my Catalan Language and Culture Learning Podcast

loaded