UNSHACKLE.TH

UNSHACKLE.TH


Latest Episodes

Love knows better: เข้าใจตัวเองมากขึ้น ผ่านการแสดงออกต่อผู้อื่น
February 10, 2021

ในบางครั้งวิธีการเข้าใจตังเองที่ดีที่สุดอาจจะไม่ใช่การนั่งอยู่คนเดียวแล้วปล่อยให้ความคิดเข้าครอบงำเรา สำหรับ Episode นี้ เราจะพาคุณไปสำรวจกันว่า ทำไมคุณถึงเชื่อใจตัวเองมากไม่ได้ และ อะไรที่อาจจะช่วยคุณเข้าใจตัวเองได้มากยิ่งขึ้นSometimes the best way to fi

loaded