Elskecast

Elskecast


Latest Episodes

ElskeCast 27 januari 2021
January 29, 2021

Podcast van Elske Koopman met in deze editie nieuws met buurtpunt Karmijn in de Haagse Schilderswijk, politiek met ccampagne of toch niet en het verkiezingsprogramma van de PVV, boekbespreking Mijn lieve Gunsteling van Marieke Lucas Rijneveld, goed nieuws

loaded