Reziste , pasyan epi aji

Reziste , pasyan epi aji


Latest Episodes

MEYE DESIZYON W KA PRAN NAN LAVIW
June 19, 2022

MEYE DESIZYON OU KA PRAN NAN VI SE AKSEPTE JEZI JODIA PASKE PA GEN ANYEN KI PI ENPOTAN KE NANM OU

Tande odio sa chal maten lap chanje laviw
April 25, 2021

Immortality. Nouri lespri

loaded