אתי איצקוביץ׳ | ספריית המדיטציות

אתי איצקוביץ׳ | ספריית המדיטציות


Latest Episodes

סריקת גוף
January 07, 2021

מדיטציית סריקת הגוף מטרתה להביא יותר מודעות ופתיחות לתחושות הגוף ולקשר האישי והאינטימי שלנו עם הגוף. ככל שהמודעות שלנו לתחושות הגוף גדלה ככה גדלה הרווחה האישית שלנו

loaded