De : stress by The Elite

De : stress by The Elite


Latest Episodes

De stress Ceramah Motivasi- 1st EP
January 06, 2021

Ceramah ini khasnya dirakam oleh The Elite untuk memberikan semangat kepada mereka yang sedang berada dalam keadaan stress dan murung. Audio ini adalah ceramah ringkas yang dibawakan oleh Najihah. Penceramah ini sedikit pelat tetapi yang penting ialah kat

loaded