Women Talk Business

Women Talk Business


Latest Episodes

Women Talk Business E01
December 25, 2020

Монголын Бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдийн төвөөс бизнес эрхлэх хүсэлтэй болон бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдийг дэмжих зорилгоор дараах подкастыг хүргэж байна.

loaded