Βάλτε Καφέ - Coffee Island

Βάλτε Καφέ - Coffee Island


Βιώσιμες Πρακτικές

February 19, 2024

Η Γιώτα Μπουρδανιώτη, Production Planner της Coffee Island, μας μεταφέρει στο ταξίδι προμήθειας ποιοτικών καφέδων και περιγράφει την εμπειρία και τη συμπόρευσή της με τις ομάδες Coffee Island. Δίνει στοιχεία για τις περιβαλλοντικές και κοινωνικής στήριξης πρωτοβουλίες της εταιρίας στις φάρμες παραγωγής καφέ.


loaded