"Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi" | Fundația S.E.E.R. România

"Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi" | Fundația S.E.E.R. România


NEVOI RELAȚIONALE (3)

July 10, 2023

„Căci… într-un trup avem mai multe mădulare…” (Romani 12:4)      Apostolul Pavel a scris: „Căci, după cum într-un trup avem mai multe mădulare, şi mădularele n-au toate aceeaşi slujbă, tot aşa şi noi, care suntem mulţi, alcătuim un singur trup în Hristos;