پادکست دوسیه

پادکست دوسیه


حق مولف (کپی رایت) و صنعت موسیقی

August 21, 2021

حق مولف (کپی رایت) وصنعت موسیقیفصل دوم_قسمت اول (اپیزود 10)این قسمت یک مقدمه برای شروع این بحث است و قرار است در کنار هم و با هم در مورد صنعت موسیقی در عصر دیجیتال گفتگو کنیم. از یکدیگر یاد بگیریم و اطلاعاتمان را مطابق استاندارهای موجود در دنیا افزایش دهی