پادکست دوسیه

پادکست دوسیه


مرجع اول: قانون لازم الجرا در ایران وتعاریف

May 23, 2020

در قسمت مرجع اول به شکل خلاصه و کوتاه چند اصطلاح پایه ایی را در زمینه حق مؤلف/کپی رایت تعریف می کنیم . این که پدید آورنده کیست ؟اثر به چه چیزی اطلاق می شود؟ت-تحقوق مادی و معنوی چیست از جمله این اصطلاحات است.در این قسمت خواهیم دانست که در ایران قانون برا