Dhammatan

Dhammatan


แนวทางจัดการความโกรธในที่ทำงาน

May 24, 2021

มีวิธีการจัดการกับความโกรธที่เกิดขึ้นในที่ทำงานอย่างไร สำหรับผู้ฝึกปฏิบัติภาวนา